Jos Broere en Ronald Faber nemen deel aan EK Spanje

Van 4 t/m 9 oktober 2016 organiseert de Spaanse duikfederatie het 2e Europees
Kampioenschap Onderwaterfotografie en het 1e Europees Kampioenschap
Onderwatervideografie. Namens Nederland neemt Jos Broere deel aan het
kampioenschap onderwaterfotografie en Ronald Faber aan het kampioenschap
onderwatervideografie. De assistenten en modellen die meegaan zijn Marloes Otten
die Jos zal assisteren, en Yvonne Tijmes-Freen die Ronald zal assisteren.

Ieder bij de CMAS aangesloten land mag twee fotografen en twee videografen aan
het kampioenschap laten meedoen. Volgens het NK-wedstrijdreglement voor de
onderwaterfotografiewedstrijd van 2015 mogen de winnaar en de vicekampioen aan
het kampioenschap deelnemen. Maakt één of beiden geen gebruik van dit recht, dan
wordt dit recht steeds een plaats naar onderen in de eindklassering doorgeschoven
tot en met de vijfde persoon. Dit jaar doet alleen de Nederlands Kampioen mee aan
het kampioenschap. De andere vier personen hebben laten weten niet deel te willen
nemen.

De deelnemers nemen namens de NOB deel aan het kampioenschap. Een deel van
de kosten van Jos en Marloes worden door de NOB gefinancierd. Daarnaast betalen
zij een eigen bijdrage. De financiering van de deelname van Ronald en Yvonne is
geheel voor eigen rekening omdat de NOB alleen kosten heeft begroot voor een
deelname aan het kampioenschap onderwaterfotografie.

Aquashot