Veel gestelde vragen

Inschrijven

Waar kan ik mij inschrijven voor de wedstrijd?
Je kunt je vanaf 1 april 2016 tot en met 20 mei 2016 op deze Aquashot website online inschrijven.

Kan in meedoen zonder voorinschrijving?
Het is mogelijk om op de wedstrijddag(en) in te schrijven
Hiervoor kan je op de wedstrijddag tussen 9:00 en 11:00 telefonisch contact opnemen met de wedstrijdleiding.
Het telefoon nummer staat op de wedstrijddag op de Aquasite website, bij wedstrijdleiding.
Wij adviseren om je vooraf in te schrijven en zo te profiteren van de voordelen van de voorinschrijving.

Wat is het voordeel van vooraf inschrijven?
De kosten van inschrijven zijn voor alle wedstrijden lager bij voorinschrijving.
Op de wedstrijddag kan je direct naar de locatie gaan waar je wilt beginnen met de wedstrijd, er is geen briefing voorafgaande aan de wedstrijd.
De wedstrijd start om 7:00 voor iedereen die zich vooraf heeft ingeschreven.
Door middel van een sms bericht krijg je om 7:00 de opdracht voor de “start” foto.
Het centrale thema wordt op 1 mei bekend gemaakt via de Aquashot website.

Wat zijn de inschrijfkosten?
Voor deelname in 2016 is het inschrijfgeld voor het ONK/NK en het ONK Video € 25,-, voor het ZK is dit € 20,00
Inschrijfgeld op de wedstrijddag(en) bedraagt voor het ONK/NK en het ONK Video € 30,-, voor het ZK is dit € 25,00

Waar kan ik mijn gemaakte foto’s / video’s inleveren?
Op de wedstrijddagen kan (moet) tussen 16:00 en 18:00 de gemaakte foto’s / video’s worden ingeleverd.
Adres voor het inleveren is
– Restaurant De Grevelingen
– Parallelweg 1 Grevelingendam
– 4311 NE Bruinisse.

Wedstrijd

Ik heb geen sms bericht ontvangen op de wedstrijddag?
Op de website en sociale media van Aquashot komt ook de opdracht van de controle foto te staan.

Is de controle foto dezelfde foto als ik mij op de wedstrijddag inschrijf?
Deelnemers die zich op de wedstrijddag(en) zelf inschrijven krijgen een andere controle foto opdracht.

Moet ik op beide dagen meedoen?
Nee, je kunt er zelf voor kiezen om ook alleen op één van beide dagen je foto’s te maken.

Hoe bepaal ik aan welke wedstrijd ik deel ga nemen?
Het ONK is voor de gevorderde onderwaterfotograaf en er wordt gewerkt met vaste categorieën waaraan de foto’s moeten voldoen. Vind je dit lastig, dan kan je deelnemen aan het ZK, speciaal voor de beginnende onderwaterfotograaf.

Waarom zijn er verplichte categorieën bij het ONK?
Dit is afgestemd op het CMAS – WK, waarbij ook met verplichte categorieën wordt gewerkt.

Moet ik meedoen in alle vijf de categorieën bij het ONK?
Je kunt er voor kiezen om aan één of meerdere deel te nemen, wil je Nederlands kampioen worden, dan zal je aan alle vijf de categorieën deel moeten nemen.

Mag de macro opname ook van een vis zijn?
De CMAS -WK regels stellen dat de macro opname geen visportet mag zijn, in het ONK is er voor gekozen deze regel ook te hanteren voor deze wedstrijd.

Wanneer is een foto een visportret?
Een visportet is een foto waarbij de vis het hoofdonderwerp is. Op de foto gaat het om één vis, waarbij de kop van de vis duidelijk zichtbaar is. Het moet dus een portret foto zijn waar het ‘gezicht’ van één vis weergegeven is.

Waarom een extra categorie in het Nederlands Kampioenschap?
De doelstelling van de nieuwe categorie met het vaste thema is de creativiteit te stimuleren. Het is aan de fotograaf om te kiezen wat voor lens er bijvoorbeeld wordt gebruikt.

Wanneer hoor ik wat het thema is, wat gefotografeerd moet worden?
Het centrale thema voor 2016 wordt op 1 mei bekend gemaakt via de website van Aquashot.

Kan ik met mijn compactcamera meedoen aan het ONK?
Ja, zolang jij als fotograaf in staat bent om foto’s te maken die voldoen aan de eisen die aan die categorie worden gesteld ben je vrij om te kiezen wat voor een camera je gebruikt.

Kan ik met mijn spiegelreflexcamera meedoen aan het ZK?
Ja, zolang je aan de overige voorwaarde om aan het ZK deel te nemen voldoet, mag je deelnemen. Wat voor een camera je gebruikt is hierin verder niet van belang.

Ik heb nog nooit met een wedstrijd mee gedaan, mag ik dan met het ONK meedoen?
Ja, zolang jij één of meerdere categorieën beheerst kan je deelnemen.

Als ik winnaar wordt van het Zeeuws Kampioenschap, mag ik daar dan volgende keer nog aan mee doen?
Nee, winnaars mogen niet meer deelnemen aan het ZK. Je mag dan wel gaan deelnemen aan het ONK .

Waarom is er gekozen voor het NK in Zeeland en niet in zoet water?
Zeeland biedt veel diversiteit en verschillende duikstekken, wat niet wil zeggen dat je in zoetwater geen mooie foto’s kunt maken. Om alle deelnemers zoveel mogelijk onder gelijke omstandigheden te laten deelnemen is fotograferen in Zeeland als eis opgenomen. (Tijdens het WK fotograferen alle deelnemers zelfs op dezelfde duikstek.)

Waarom is het een “live”-wedstrijd en geen wedstrijd waarbij je foto’s die je eerder gemaakt hebt kunt aanleveren?
De opzet van het ONK en ZK is gelijk aan die van het CMAS – WK. Hiervoor is gekozen omdat de beste Nederlander in het ONK Nederland mag vertegenwoordigen in dit WK of het EK. Het ZK is qua opzet ook een zogenaamde “shoot-out”-wedstrijd omdat we deze wedstrijd als opstap naar het ONK zien.