Inschrijven

Waar kan ik mij inschrijven voor de wedstrijd?
Je kunt je op deze website online inschrijven, daarnaast kan je de inschrijving ook ter plekke doen op beide wedstrijddagen, hiervoor kom je naar Molen de Lelie. Als je jouw inschrijving vooraf via internet hebt gedaan, wordt dit beloond met een leuke aardigheid (gadget) en voorkomt lange wachttijden voor jou bij de aanmelding op de wedstrijddag(en).

Wat zijn de inschrijfkosten?
Voor deelname in 2014 is het inschrijfgeld voor het ONK € 35,- en voor het ZK is dit € 22,50.

Wedstrijd

Moet ik op beide dagen meedoen?
Nee, je kunt er zelf voor kiezen om ook alleen op één van beide dagen je foto’s te maken.

Hoe bepaal ik in welke categorie ik deel ga nemen?
In het ONK wordt er gewerkt met vaste categorieën waaraan de foto’s moeten voldoen. Vind je dit lastig, dan kan je deelnemen aan het ZK. Een onderwaterfotograaf die eerder gewonnen heeft in het GK (beste foto of beste serie), of drie of meer publicaties in de duikbladen (on- en/of offline) heeft gehad, kan NIET meer deelnemen aan het ZK.

Waarom zijn er verplichte categorieën bij het ONK?
Dit is afgestemd op het CMAS – WK, waarbij ook met verplichte categorieën wordt gewerkt.

Moet ik meedoen in alle vijf de categorieën bij het ONK?
Je kunt er voor kiezen om aan één of meerdere deel te nemen, wil je Nederlands kampioen worden, dan zal je aan alle vijf de categorieën deel moeten nemen.

Mag de macro opname ook van een vis zijn?
De CMAS -WK regels stellen dat de macro opname geen visportet mag zijn, in het ONK is er voor gekozen deze regel ook te hanteren voor deze wedstrijd.

Wanneer is een foto een visportret?
Een visportet is een foto waarbij de vis het hoofdonderwerp is. Op de foto gaat het om één vis, waarbij de kop van de vis duidelijk zichtbaar is. De vis mag er dus ook groter op staan, zolang de vis maar het hoofdonderwerp is.

Waarom een extra categorie in het Nederlands Kampioenschap?
De doelstelling van de nieuwe categorie met het vaste thema is de creativiteit te stimuleren. Het is aan de fotograaf om te kiezen wat voor lens er bijvoorbeeld wordt gebruikt.

Wanneer hoor ik wat het thema is, wat gefotografeerd moet worden?
Op de eerste wedstrijddag wordt bij de centrale kick-off bekend gemaakt wat het centrale thema is.

Kan ik met mijn compactcamera meedoen aan het ONK?
Ja, zolang jij als fotograaf in staat bent om foto’s te maken die voldoen aan de eisen die aan die categorie worden gesteld ben je vrij om te kiezen wat voor een camera je gebruikt.

Kan ik met mijn spiegelreflexcamera meedoen aan het ZK?
Ja, zolang je aan de overige voorwaarde om aan het ZK deel te nemen voldoet, mag je deelnemen. Wat voor een camera je gebruikt is hierin verder niet van belang.

Ik heb nog nooit met een wedstrijd mee gedaan, mag ik dan met het ONK meedoen?
Ja, zolang jij één of meerdere categorieën beheerst kan je deelnemen.

Als ik winnaar wordt van het Zeeuws Kampioenschap, mag ik daar dan volgende keer nog aan mee doen?
Nee, je mag deelnemen aan het ZK zolang je nog deze of het GK nog niet gewonnen hebt (beste foto of beste serie tot nu toe, in 2014 themafoto), of niet meer dan drie publicaties in de duikbladen (on- en/of offline) hebt gehad.

Waarom is er gekozen voor het NK in Zeeland en niet in zoet water?
Zeeland biedt veel diversiteit en verschillende duikstekken, wat niet wil zeggen dat je in zoetwater geen mooie foto’s kunt maken. Om alle deelnemers zoveel mogelijk onder gelijke omstandigheden te laten deelnemen is fotograferen in Zeeland als eis opgenomen. (Tijdens het WK fotograferen alle deelnemers zelfs op dezelfde duikstek.)

Waarom is het een “live”-wedstrijd en geen wedstrijd waarbij je foto’s die je eerder gemaakt hebt kunt aanleveren?
De opzet van het ONK en ZK is gelijk aan die van het CMAS – WK. Hiervoor is gekozen omdat de beste Nederlander in het ONK Nederland mag vertegenwoordigen in dit WK. Het ZK is qua opzet ook een zogenaamde “shoot-out”-wedstrijd omdat we deze wedstrijd als opstap naar het ONK zien.

Hieronder staan de namen van de sponsors die het mogelijk maken het ONK en ZK te organiseren. Klik op het logo van de sponsor om naar hun website te gaan.

Wat is de bedoeling van regioafdelingen

Veel onderwaterfotografen zijn op zoek naar kennis om hun onderwaterfoto’s te verbeteren. Vaak hebben zij echter geen idee waar ze die kennis vandaan moeten halen. Dat is jammer, want er zijn genoeg onderwaterfotografen die specifieke kennis bezitten en dat graag met anderen willen uitwisselen! Daarnaast blijkt er behoefte te zijn aan het delen van foto’s, omdat mensen benieuwd zijn wat andere onderwaterfotografen ervan vinden. De Aquashot regio's voorzien in deze behoefte. Sluit je aan bij jouw regio en deel het plezier in jouw hobby.